dilluns, 16 de maig de 2016

"El que està passant amb els sirians ja va passar a Europa occidental no fa gaire"

Entrevista a Cheikh Tourad Dioum, responsable d’Accem Girona

En quin any es constitueix Accem i quins van ser els motius pels que es va crear?
Accem es va constituir com a associació sense ànim de lucre l’any 1990, tot i que Accem comença als anys 50, proporcionant atenció als emigrants espanyols que estaven en països com Alemanya o Suïssa i als refugiats que arribaven a Espanya de trànsit cap a altres països europeus. El que avui està passant amb la població siriana, i de molts altres països que generen refugiats i immigrants, també va passar aquí no fa tants anys. Des del 1990, l’organització es professionalitza, i s'amplien els àmbits i els col·lectius d’actuació. En la actualitat, Accem es dedica a millorar les condicions de vida de persones refugiades i immigrades així com de tota persona que es troba en situació o risc d’exclusió social, promovent la seva inserció social i laboral.

Què ha canviat a l'entorn local i global des que va néixer l'entitat?
A l’entorn global, el canvi més notable és veure com la població és més sensible i s’implica en la causa dels refugiats. Estem en l’era de la informació i se sap amb més rapidesa i amb més detalls les tragèdies que viuen poblacions del món. I això fa que hi hagi més mobilització de la societat. Hi ha iniciatives populars i socials molt interessants a Girona, com les de la coordinadora d’Ongs Solidàries de les comarques de Girona i les de la Plataforma Girona Acull, que estan fent una feina fantàstica de sensibilització, d’acció i d’incidència política a la província de Girona. També, individualment la gent de Girona s’ha ofert per ajudar als refugiats amb tot el que necessiten. Accem sempre ha comptat amb el suport i participació dels gironins particularment a través del voluntariat.

Quins són els projectes que esteu duent actualment?
La carta de serveis de Accem és molt amplia però a gran trets es poden englobar en les següents àrees: acollida (per a refugiats, immigrants), persones en situació de exclusió social i col·lectius especialment vulnerables (dones i menors no acompanyats); atenció directa (dels nostres beneficiaris); formació (per a professionals i voluntaris), inserció sociolaboral, i participació i mobilització (de la societat civil, sensibilització i incidència política a la província de Girona. També, individualment societat civil, sensibilització i incidència política).

Quins són els reptes actuals i els de futur de la vostra entitat?
Els repte són continuar treballant per viure en una societat diversa amb principis i valors de justícia i compromís social. Per això, hem de continuar desenvolupant els nostres programes, activitats i accions. I això es fa amb compromís, treball i creativitat.

La vostra entitat té seu a Girona. Teniu activitat en altres municipis?
Girona, Accem va iniciar el seu treball l’any 1999 i està present a Salt. Però els nostres beneficiaris a la província de Girona venen de tot els municipis. A Catalunya tenim una presència molt notable a Barcelona. Una de les darreres iniciatives va ser la inauguració a finals del mes de març passat de la casa bloc per la acollida de refugiats gràcies a un conveni signat per Accem, la Creu Roja, CCAR amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, Accem està present en quasi totes les comunitats del territori estatal (concretament en 12) a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

La vostra entitat disposa de voluntaris: quants són i quina feina hi desenvolupen?
La participació dels voluntaris és primordial per la feina que fa Accem. A Catalunya comptem amb 19 voluntaris i una plantilla de 13 professionals. Els voluntaris desenvolupen les seves tasques en totes les àrees dels nostres programes però principalment en l'àrea de l’atenció directa: acompanyaments dels beneficiaris, tallers de coneixements de l’entorn i taller per l’aprenentatge de les llengües. A l'estat espanyol hi ha 871 persones voluntàries que junt amb les 620 treballadores i treballadors, i les 492 persones col·laboradores, constitueix un equip de 1.983 persones que treballen per la igualtat.

Xavier Ribes
12/05/2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies