dimecres, 25 de gener de 2017

Investigadors de la Vall d'Hebron descobreixen dos marcadors relacionats amb la síndrome de l'intestí irritable

La troballa obre la porta a millorar el diagnòstic de la malaltia ja que ara no es disposa de marcadors biològics consensuats per a l’intestí irritable, i el seu diagnòstic s’estableix després de descartar altres patologies

Investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Investigació (VHIR) i de l'Hospital Universitari de Heidelberg (Alemanya) han identificat dos mecanismes moleculars que controlen l’expressió de proteïnes indispensables per al manteniment de la integritat de l’epiteli intestinal. La troballa permetrà validar aquests marcadors per al diagnòstic de l'intestí irritable i altres malalties sistèmiques associades a la permeabilitat intestinal, com la diabetis o la cirrosi. L’estudi acaba de ser publicat a 'Gut: Journal of the British Society of Gastroenterology', i l’han liderat els doctors Javier Santos, María Vicario i Beate Nielser.

La investigació revela com els microRNAs 16 i 125b modulen les molècules Claudina 2 i Cingulina de manera diferent a l'intestí dels pacients i de controls sans. La funció d'aquestes proteïnes, que són molècules de les unions intercel·lulars, és mantenir una barrera òptima entre l'exterior i l'interior, controlar la permeabilitat epitelial i evitar que les substàncies nocives accedeixin a l'interior de l'organisme.

A l'estudi, els investigadors del VHIR s'han centrat en els mecanismes que desencadenen l'alteració en l'expressió d'aquestes molècules, després de detectar-les en investigacions anteriors.

Per portar a terme l'anàlisi, van comparar les biòpsies obtingudes del jejú de 43 pacients de l'Hospital de la Vall d'Hebron amb intestí irritable amb predomini de diarrea, amb les de 24 persones sanes. Durant 10 dies, tots els participants van completar un qüestionari diari en el qual van haver d'indicar i mesurar aspectes com el dolor abdominal i la freqüència, i el nombre i consistència de les seves deposicions. "Hem comprovat que l'expressió dels dos marcadors està alterada en l'intestí prim dels pacients amb intestí irritable amb predomini de diarrea, i no en les persones sanes", ha explicat Vicario.

Després de fer diversos experiments, el seu equip va demostrar també que si inhibien els mecanismes que regulen la Claudina 2 i la Cingulina es produïen canvis contraris en la seva expressió i en la permeabilitat intestinal. Per això, Santos ha precisat que "els marcadors podran ser útils per diagnosticar en un futur el trastorn de permeabilitat a l'intestí, que sabem que es produeix especialment en els pacients amb les formes més severes d'intestí irritable".

Millorar-ne el diagnòstic
Actualment no hi ha marcadors biològics consensuats per a l'intestí irritable, i el diagnòstic s'estableix únicament per criteris clínics i després de descartar altres malalties, cosa que fa que el diagnòstic arribi tard, normalment al cap de dos anys, i que només entre un 20 i un 40% dels pacients estigui ben diagnosticat.

Després de la publicació d'aquesta troballa, els investigadors del VHIR han iniciat un segon estudi per poder validar d'una manera no invasiva si els marcadors descoberts són específics de l'intestí irritable, o marcadors generals de malalties en les quals també es produeix un trastorn de permeabilitat, com la diabetis, l'artritis reumatoide o la cirrosi.

Aquesta investigació es realitzarà en un grup de prop de 200 pacients amb intestí irritable amb diarrea o restrenyiment, malaltia celíaca, malaltia inflamatòria intestinal i colitis microscòpica, entre d'altres patologies.

25/01/2017