dilluns, 1 d’agost de 2016

Els tractaments per drogodependència s'estabilitzen respecte als anys anteriors

La Xarxa d'Atenció a les Drogodependències van notificar l'any 2015 un total de 13.779 inicis de tractament

Els tractaments iniciats per drogodependències s’estabilitza respecte als anys anteriors, segons les dades del Sistema d’Informació sobre Drogodependències, gestionat per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) van notificar l’any 2015 un total de 13.779 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues. 

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, i el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom · ACN
«L'abordament de les drogodependències ens ocupa de forma transversal amb moltes polítiques i estem fent una tasca important per prevenir-ne el consum i per donar una bona assistència i reduir-ne els danys», va apuntar ahir el secretari de Salut Pública, Joan Guix, en una roda de premsa d’ahir.

La droga principal que va motivar el tractament en el 47,42% dels casos notificats l’any passat va ser l'alcohol, mentre que la cocaïna ho va ser en el 17,95%; els derivats del cànnabis, en el 13,81%; l’heroïna, en el 12,21%; el tabac, en el 3,64%, i altres drogues, en el 4,96%. L’alcohol, doncs, es manté com la droga principal i és la causa d’un 50% d’inicis de tractament.

En aquest sentit, el sotsdirector general de Drogodependències, Joan Colom, va subratllar la necessitat que les persones que fan un consum excessiu de l'alcohol «inicïin el tractament perquè és altament efectiu». A més, Colom va destacar que la societat «ha de fer un canvi de xip, com l'ha fet en el cas del tabac, per adonar-se que el consum excessiu d'alcohol és molt perillós per a la salut».

Els inicis per consum de cocaïna presenten una tendència lleugera a la baixa, mentre que els de cànnabis presenten una lleu tendència a l’alça. L’heroïna continua entorn dels 1.600 casos, després de la caiguda dràstica experimentada a finals dels anys 90 i inicis de la dècada dels anys 2000.

El 23,7% de les persones que van iniciar tractament per dependència de l’heroïna i l’1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida.

Aquests percentatges estan, però, lluny de l’alta prevalença de consum injectat dels anys 90 i inicis dels anys 2000. Entre les persones amb antecedents d’injecció (798), un 40,6% estava infectat pel VIH/Sida i un 60% pel virus de l’hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament als darrers anys.

Serveis de reducció de danys
Les persones que mantenen un consum actiu o que no poden iniciar un tractament per la seva addicció són ateses en serveis de reducció de danys, formats per diferents centres d’atenció sociosanitària, sales de consum, unitat mòbils i equips de carrer.

Aquests serveis fan prestacions sanitàries i socials bàsiques i fan de pont amb els centres de tractament. En aquest cas, 4.260 persones van ser ateses el 2015 a Catalunya en aquests centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues.

Catalunya disposa d’una xarxa de 28 serveis i centres de Reducció de Danys, 12 dels quals tenen sales de consum supervisat. Les 4.260 persones ateses l’any 2015 van rebre 85.307 intervencions sanitàries –cures bàsiques, analítiques, vacunacions, etc.– i 129.774 de socials –alimentació, higiene, entre d’altres.

Pel que fa a les sales de consum –on s’evita el consum en altres espais i en la via pública i es garanteix que els usuaris poden consumir de manera higiènica i més segura– el 2015 es van fer 100.101 consums, dels quals el 43,63% van correspondre a heroïna, el 29% a cocaïna, i el 27,19% a consum d’heroïna i cocaïna a la vegada. Hi va haver 123 sobredosis, però cap de mortal gràcies a l’atenció immediata que permet aquests tipus de serveis.

A Catalunya, la totalitat d’aquesta activitat es registrà als 59 centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS), a les 11 unitats hospitalàries de desintoxicació i als 28 serveis de reducció de danys repartits per tot el territori. Els CAS són els centres especialitzats on s’inicia i pivota tot el tractament per l’addicció a drogues. En el procés de rehabilitació es compta també amb les comunitats terapèutiques, els hospitals de dia, els centres de dia i les unitats de patologia dual.

En la web temàtica del Canal Drogues hi ha disponibles materials d’informació i conscienciació adreçats a la població general.

DdG
29/07/2016