dissabte, 6 d’agost de 2016

Creix el nombre de menors detinguts per masclisme

Els Mossos han actuat contra vint joves en els primers sis mesos de l'any, un menys que durant tot el 2015
La majoria de les víctimes de violència de gènere tenen menys de 20 anys 

Un grup de noies , en la passada manifestació del Dia de la Dona a Barcelona Foto: ORIOL DURAN.
El masclisme entre alguns joves va a l'alça a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 20 menors d'edat per violència masclista contra la seva parella durant aquest primer semestre de l'any, un cas menys que els joves denunciats (21) en tot el 2015. Els homes majors d'edat detinguts per violència de gènere són 2.504, dada similar a la registrada de gener a juny de l'any passat. Pel que fa a la violència masclista en l'àmbit familiar, els menors detinguts són un total de 54, i durant tot l'any passat van pujar fins als 105.

Les víctimes de violència masclista són força joves també, segons les darreres estadístiques de la policia catalana. Així, del total de 582 dones que han denunciat haver estat víctimes d'una agressió masclista o contra la seva llibertat sexual aquest any, la majoria (386) tenen menys de 20 anys. Pel que fa als agressors masclistes i sexuals, del 543 denunciats, el grup més nombrós té entre 31 i 40 anys (133 homes), seguits pels de 21 a 30 (110 homes) i els menors de 20 anys (108).

A més, s'han denunciat set matrimonis forçats a Catalunya, cinc dels quals de noies menors d'edat, mentre que l'any passat van pujar fins als quinze casos, vuit dels quals de nenes.

Els jutjats també recullen aquesta xacra social. En el primer trimestre del 2016, un total de 42 menors han estat processats, dos dels quals a Catalunya, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Aquests dos joves castigats a una mesura educativa per haver comès un delicte relacionat amb la violència masclista eren nois estrangers d'entre 16 i 17 anys. La majoria dels castigats a l'Estat, però, tenen nacionalitat espanyola. L'any passat, van ser jutjats per violència masclista 146 menors, nou dels quals a Catalunya. D'aquests nou, n'hi havia dos de 14 (edat mínima penal) i 15 anys.

LA XIFRA
3
dones mortes
per violència de gènere hi ha hagut a Catalunya fins al 2 d'agost del 2016. L'any passat, n'hi va haver sis.


La meitat de denúncies, arxivades
En l'estadística sobre els jutjats de violència contra la dona, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) assegura que la tendència general és un augment del 8,4% del nombre d'ordres i mesures de protecció a les víctimes durant el primer trimestre del 2016. A Catalunya no es compleix pas. Els jutjats catalans continuen liderant la llista d'ordres de protecció denegades, amb un 58% (751) del total, mentre que la mitjana espanyola és del 37% aquest any. El mateix passa amb les mesures de protecció, com ara l'allunyament. A Catalunya, només se'n van aprovar el 52% (56), mentre que la mitjana estatal és del 77%. Pel que fa a les mesures civils, hi ha un augment de la suspensió de la guarda i custòdia dels fills a l'agressor i protecció del menor, però no es detalla per comunitats. Tot i els esforços, el 49% de les 4.723 denúncies presentades a Catalunya aquest trimestre van ser arxivades pels jutges perquè “no resultava justificada la perpetració del delicte”. El percentatge a l'Estat espanyol és del 44%.

M. Piulachs
06/08/2016