dissabte, 19 de setembre de 2015

On són els ossos del meu oncle Guillem? Obrin fosses

Marc Antoni Malagarriga, fundador d'un banc d'ADN
Tinc 55 anys.Vaig néixer a l'Ametlla de Merola i visc a Manresa. Sóc desenvolupador d'aplica­cions informàtiques. Visc en parella, sense fills. Em comprometo amb els que busquen els parents desapareguts en la Guerra Civil i el franquisme. Sóc de tradició cristiana.

Busca vostè el seu oncle Gui­llem...
Sí. Va desaparèixer al final de la Guerra Civil, fa 76 anys, i vull sa­ber on és.

On podria ser?
En alguna de les fosses que continuen sense obrir a Catalunya... Obrim-les!

Com va desaparèixer?
Perdem la seva pis­ta al camp de concentració a prop de la Seu d'Urgell, en acabar la guerra. El van donar per mort o desaparegut.

Com va arribar a aquest camp?
Arrestat per pròfug. La meitat dels joves del Berguedà havia fugit en ser reclutats per la República...

No va voler anar a la guerra?
Ca­talanista catòlic, no va voler lluitar. Amb el seu germà bessó -el meu pa­re- i dos cosins, es van ocultar a la masia de l'àvia.

I els van trobar.
Intentaven fugir per la frontera i van detenir el meu pare. El meu oncle Guillem va ajudar a passar els seus cosins a França..., i va tornar a Espanya.

Per què?
Per saber del seu ger­mà. Es va entregar a les autoritats, perquè deixessin de molestar la fa­mília. I va acabar en aquest camp de presoners. I després... res. On ets, oncle?

Quants desapareguts de la Gue­rra Civil hi ha a Espanya?
Uns 115.000 desapareguts forçats! A Ca­talunya, 4.600 desapareguts forçats.

Desapareguts forçats?
És la tipifi­cació establerta per l'ONU per a aquests desapareguts durant conflic­tes. L'ONU disposa que s'han d'obrir fosses, identificar-ne les restes enterrades i lliurar-les als familiars.

S'està fent això aquí?
No. És un escàndol!

Per què?
Els governs de la Gene­ralitat i de l'Estat incompleixen aquesta disposició de l'ONU, obstacu­litzen l'obertura de fosses.

Amb quins arguments?
Burocrà­tics, dilatoris, pseudoreligiosos... I els historiadors, arqueòlegs i antropò­legs no fan res: ens veuen com a intrusos.

A qui?
Als familiars de desapare­guts que pressionem perquè s'obrin fosses i exigim un protocol d'identifi­cació de les restes.

Quin protocol?
Ossos que afloren esporàdicament en excavacions acaben dispersos en calaixos... I mai més no se'n sap res! Mira el soldat Charlie...

Qui?
Un esquelet sencer i unifor­mat aparegut en excavar una trinxe­ra de la Terra Alta. Se'l van endur els Mossos i... algú sap ara on és?

Què proposen, doncs?
Coordinar diversos departaments de diverses universi­tats i laboratoris per obrir fosses i analitzar ossos. I creuar les dades amb els del nostre banc d'ADN.

Quin banc d'ADN?
L'hem creat familiars de desapareguts, amb aju­da de la doctora Carme Barrot Fei­xat, del laboratori de genètica foren­se de la Universitat de Barcelona.

En què consisteix el banc d'ADN?
La doctora obté l'ADN dels familiars més directes dels desapareguts...

Com?
Mitjançant una petita mos­tra de sang. De fills de desapareguts preferentment. Si no, de germans o de nebots barons. Ja tenim 69 mos­ tres recollides.

I què fan amb aques­tes mostres d'ADN?
Es liofilitzen i es conserven amb pany i clau.

Per a què?
El dia que s'exhumin ossos, podrem establir parentius. I cada família podrà honrar les restes dels seus parents.

Quantes fosses queden encara per obrir a Catalun­ya?
Tenim 400 fosses localitzades, més de les 340 que estableix el mapa oficial de la Generalitat. I són només un terç del total.

I els ossos del Valle de los Caí­dos...
Un altre escàndol, perquè la humitat allà n'està degradant l'ADN. I a sobre van ser traslladats allà sen­se consignar-ne l'origen.

Han identi­ficat algun os de fosses?
Sí, d'una fos­sa a Gurb: els familiars sabien que allà hi havia enterrat el seu desapa­regut, es van exhumar ossos i es va poder confirmar el parentiu.

Bravo.
Això s'hauria de fer siste­màticament a totes les fosses! I no com en el memorial de les Campones, a la Terra Alta...

El conec: hi ha un dipòsit d'ossos aflorats en aquells camps...
Els acumulen, però sense datar correctament i sense que cap laboratori els analitzi. A Bòsnia, Gua­temala, l'Argentina, el Vietnam... ho estan fent millor que aquí amb els ossos dels seus desapareguts!

S'enfada...
És que tractem els os­sos dels nostres avis pitjor que els os­sos neandertals! Acabem d'afegir-nos a la querella argentina per instar la Generalitat a identificar ossos.

Li desitjo que trobi l'oncle...
I jo animo tots els familiars de persones des­ aparegudes a la guerra a donar el seu ADN. Com més siguem, més forçarem les autoritats a obrir fosses!


@onetsoncleguill
Des de fa tres anys, per una ini­ciativa privada -amb el suport de la Fundació Bosch i Gimpera-, funcio­na a Catalunya un banc d'ADN per a familiars de desapareguts durant la Guerra Civil i la repressió franquista de postguerra. Qui en vulgui detalls, que entri a dom.cat/i88 (Guia Ràpida del Banc d'ADN i la Desaparició Fo­rçada) i que visioni el vídeo (http://dom.cat/ k14) elaborat per Malagarriga amb Roger Heredia Jor­net (de la divisió científica dels Mos­ sos d'Esquadra), fundadors del Banc d'ADN amb la doctora Carme Barrot Feixat (geneticaforense@ub.edu). So­bre l'oncle desaparegut de Malagarriga, a Twitter: @onetsoncleguill


Víctor-M. Amela
18/09/2015
La Vanguardia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies