dijous, 19 de maig de 2016

Uns quaranta nens, un d’ells ingressat a l’UCI, afectats per enterovirus

Els hospitals catalans, alertats per identificar casos d’encefalitis o altres afeccions neurològiques agudes


El Departament de Salut va emetre ahir un comunicat breu en què anunciava uns quaranta casos de nens de menys de sis anys amb afeccions neurològiques agudes per enterovirus, “la gran majoria dels quals han evolucionat favorablement”. N’hi ha alguns que no van evolucionar tan favorablement i es troben en estat greu, encara que Salut no va aclarir ahir en quin grau de gravetat ni quants nens. Estan vigilant possibles encefalitis agudes. Almenys hi ha un cas a la unitat de cures intensives (UCI) i, segons el Diari de Tarragona, a l’hospital Joan XXIII hi ha sis nens ingressats que es troben aïllats.

Tots els hospitals i pediatres han estat avisats i han rebut un protocol d’actuació contra un tipus d’enterovirus –un calaix de sastre amb més d’un centenar de serotips diferents responsables de quadres ben diversos– que ara està donant aquests símptomes d’encefa­litis o paràlisi flàccida aguda. Aclareixen que es tracta d’un tipus no pòlio (aquesta malaltia també la causa un entero­virus).

Aquests patògens acostumen a aparèixer cada primavera i cada tardor i habitualment provoquen símptomes de refredat i en ocasions han afectat greument infants amb asma, com va passar als Estats Units el 2014. També causen faringitis, problemes intestinals o meningitis asèptica. I segons el protocol que han rebut els hospitals, “habitualment l’evolució d’a- questes infeccions és lleu, ­autolimitada i sense seqüeles”. Només en poques ocasions, com ha passat les darreres dues setmanes, s’han observat quadres neurològics greus.

En el breu comunicat, el Departament de Salut de la Ge­neralitat demana als pares que extremin les mesures hi­gièniques (l’enterovirus s’encomana per via fecal-oral i ­respiratòria), “com rentar-se les mans amb aigua i sabó”. I re­comanen consultar el pediatre si el nen té “somnolència, decaïment, tremolors o algun altre símptoma neurològic que vagi acompanyat de febre”.

Aquestes mesures d’higiene són especialment estrictes en el cas de nens hospitalitzats, on es convida a evitar al màxim el contacte perquè l’ enterovirus trobat en algun dels casos sol afectar les vies respiratòries. Així que la precaució és tant pel contacte directe com per tos o esternuts. Els nens afectats no poden anar a l’escola.

Segons el protocol, en el 90 per cent dels casos, els enterovirus es troben a la faringe durant la primera setmana després els primers símptomes i es queden a la femta durant dues setmanes més. Però "els virus poden sobreviure en superfícies permeten la transmissió per fomites), adverteixen. Les anàlisis de les mostres dels nens afectats per el enterovirus es concentraran en el laboratori de l'hospital de Sant Pau.

Ana Macpherson
18/05/2016

El que cal saber dels enterovirus

Què són?
Els Enterovirus són un gènere de virus associats amb diverses malalties humanes i dels mamífers. S’han trobat 66 serotips. Sobre la base de les malalties humanes i de mamífers s’havien classificat en un principi en quatre grups: poliovirus, Coxsackie A virus (CA), Coxsackie B virus (CB). Els ecovirus, actualment es nomenen amb nombres consecutius: EV68, EV69, EV70, i EV71, etc.

Com apareixen?
Els enterovirus afecten a milions de persones en tot el món cada any, sovint es troben en les secrecions respiratòries (per exemple, saliva, esputs o moc nasal). La poliomelitis la causa l’enterovirus, poliovirus.

Els símptomes
Les infeccions d’eneterovirus s’estenen per la ruta fecal-oral. Els símptomes són molt amplis.
Així, solen provocar infeccions respiratòries o gastrointestinals de caràcter lleu. En l’actual cas, són les soques del virus no pòlio les que han provocat alteracions neurològiques.
El virus provoca quadres respiratoris i gastrointestinals lleus, amb simptomatologia similar a la d’una grip. Febre, conjuntivitis, vòmits, diarrea i, ocasionalment, erupcions cutànies són els símptomes comuns que provoca aquest microorganisme.

Cal alarmar-se?
L’alarma neix perquè s’ha detectat un elevat nombre de casos que han desenvolupat alteracions neurològiques més greus que la meningitis vírica. Els pediatres han diagnosticat quadres clínics d’encefalitis (una infecció al tronc cerebral i l’encèfal que provoca somnolència, inestabilitat de la marxa, tremolors i paràlisis).

Es pot tractar?
No hi ha vacunes ni tractaments efectius més que per pal·liar la simptomatologia que presentin els pacients. Per això, els experts recomanen extremar les mesures preventives com la higiene de mans amb aigua i sabó per evitar la transmissió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies