diumenge, 1 de maig de 2016

La pobresa severa i cronificada que passa d´infants a adults s'incrementa a Girona

Un 40% de les famílies que recorren a Càritas no tenen cap ingrés i el nombre de gent gran atesa augmenta un 20% L'entitat humanitària del Bisbat ha mostrat una radiografia de l'exclusió i la marginació social de les comarques de Girona, feta a partir de la tasca que ha realitzat a través de 44 projectes socials diferents i de 277 serveis, desenvolupats a les seves 48 Càritas locals. El balanç de l'últim any mostra l'aprofundiment de les situacions de pobresa i assenyala la manca de feina amb sous dignes com un dels problemes més greus.

Càritas ha comprovat l'augment i la consolidació de la pobresa severa, cronificada i intergeneracional a les comarques de Girona durant el 2015, quan el 40% de les famílies que va atendre no tenia cap ingrés. Aquestes realitats resumeixen l'essència de l'activitat de l'entitat humanitària al llarg de l'últim any, en el qual ha ofert atenció a un 20% més de persones grans que el 2014, amb la voluntat d'ajudar un col·lectiu que pateix situacions de solitud i de pobresa intensa que, moltes vegades, queda amagada.

El secretari general de Càritas Diocesana de Girona, Martí Batllori, va subratllar les dificultats de la gent gran que malviu estirant unes pensions baixes. Per aquest motiu, Càritas ha volgut posar el focus en aquest grup de persones i el 2015 en va atendre 873, el triple que fa 10 anys. El 72% de la gent gran amb la que ha realitzat algun projecte social -com «Ser gran en dignitat» o «Apadrinar un avi», que ha implicat el voluntariat més jove- viu sola, el 78% té més de 80 anys i el 15% en té més de 60.

Esforç amb la infància
Altres índexs significatius de la Memòria de Càritas de l'any passat són que el 40% d'usuaris dels seus programes hi estan des de fa més de dos anys i que un 48% hi continua acudint aquest 2016. Aquests són alguns dels paràmetres que porten l'entitat a denunciar que la desigualtat social creix i a advertir que «s'ha de treballar la igualtat d'oportunitats des de la infància», com va afirmar Batllori, amb l'objectiu de combatre la persistència de la pobresa en el pas d'una generació a una altra. Per deixar clar el problema, el secretari general de Càritas va recordar l'últim informe de la fundació Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada (FOESSA), segons el qual -va remarcar- «8 de cada 10 infants que van viure amb greus dificultats quan eren nens, les continuen tenint».

«Hi ha persones que s'estan quedant enrere perquè les situacions són més greus i la pobresa més intensa», va refermar Martí Batllori, qui va explicar que el concepte a combatre és el de «pobresa familiar» -econòmica, energètica, amb mancances infantils sense cobrir- i la seva transmissió intergeneracional.

A partir de la seva experiència, el secretari general de Càritas Diocesana de Girona va negar que l'evolució positiva de les dades macroeconòmiques estigui revertint en la població més vulnerable; «perquè -va considerar- no només és necessària la feina, sinó salaris dignes», ja que «les situacions de pobresa crònica s'han aprofundit». Així ho posa de manifest que el 40% d'usuaris dels programes de Càritas hi portin més de dos anys i que aquestes persones o famílies hagin passat de necessitar sis intervencions anuals a nou, o que gairebé la meitat -el 49%- hagi rebut atenció en més d'un projecte.

Aquest panorama, que es complementa amb altres dades significatives de la seva memòria d'activitats, fa que Càritas assenyali uns reptes de futur clars: la necessitat de promoure el lloguer social, com a resposta a la impossibilitat d'assumir els costos d'un habitatge; el treball digne, com a via per sortir de la pobresa; i l'establiment d'ingressos mínims garantits per a determinats col·lectius, pensant en les persones que han perdut la feina i les prestacions.

A tot això, el balanç d'ingressos de Càritas va pujar a 7.413.402 €, mentre que la inversió va ser de 7.436.867 euros. El gruix de la inversió, el 83,67%, es va correspondre a acció social; mentre que el 55,07% dels ingressos van provenir de fons privats i el 44,93% d'origen públic. També destaca la creació de 50 llocs de treball per a persones en risc d'exclusió, a través d'Ecosol Empresa d'Inserció.

Alerta pels «treballadors pobres» com a la postguerra
Els responsables de Càritas Diocesana de Girona denuncien la precarietat dels contractes laborals

El director de Càritas Diocesa­na de Girona, Ramon Barnera, va ressaltar el fet que la "profundi­tat" i el "dramatisme" de la po­bresa a les comarques de Girona ha augmentat, encara que, apa­rentment, «la situació actual no ha variat gens de l'any passat. Durant la presentació de la me­mòria de l'entitat corresponent a 2015, Barnera va alertar que «aquesta última crisi ha consoli­ dat la pobresa» i va subrallar la ur­gència d'oferir «feina justament retribuïda», una necessitat que va qualificar de «factor determi­nant. En la seva opinió, i en re­lació amb la necessitat de crear ocupació suficientment retribu­ïda per assumir el cost de la vida, «Si anéssim enrere, gairebé hau­ríem de tirar fins a la postguerra per parlar de treballadors po­bres com ara».

Ramon Barnera va incidir en l'estabilitat de les dades de l'últim any i va explicar que hi ha per­ sones que surten de la pobresa, «però -va advertir- molts ho fan de manera molt precària i n'en­tren de nous».

«Desinterès» pels refugiats D'altra banda, el director de Cà­ritas també es va referir a la crisi de refugiats i va censurar «la in­ capacitat i el desinterès d'Europa>) per resoldre la seva situació, al­ hora que va considerar «molt greu) que se'ls qualifiqui d'im­migrants il·legals.

Per al bisbe de Girona, Fran­cesc Pardo -que també va assis­tir a la presentació del balanç de l'any passat-, la memòria d'activitats de Càritas ofereix "dades objectives de la situació actual, de la pobresa i de la marginació".

LES XIFRES

59.562 PERSONES
s'han beneficiat dels projectes de Càritas Diocesana de Girona du­rant el 2015, 23.003 de les quals han estat ateses directament en al­gun dels seus programes socials. L'última xifra suposa un increment del2,5% respecte del2014, mentre que el nombre de beneficiaris ha crescut un 83% des del 2011.

7.436.867 EUROS
d'inversió social el 2015
La demanda ha fet créixer un 81% el pressupost d'inversió social de Càri­tas en S anys,un 19% respecte el 20l4. Pel que fa a ajudes econòmi­ques, el 2015 van ser de 783.403,9 euros,un 59,7% més que el2012.

2.498 VOLUNTARIS
implicats en l'acció de Càritas
La feina de les prop de 2.500 perso­nes que l'últim any han treballat, de manera desinteressada, a les 48 Cà­ritas locals distribuïdes per les co­marques de Girona s'han traduït en 848.640 hores de voluntariat. L'enti­tat compta amb 113 professionals.

70% DE FAMÍLIES ATESES
tenen menors al seu càrrec
Gairebé tres-quartes parts de les fa­mílies ateses tenen menors al seu càrrec. D'aquest 70%,un 14% són famílies monoparentals un 40%, nombroses.

77% D'USUARIS GIRONINS
no treballen i el40% no té ingressos
La manca de feina persisteix,com també que la majoria dels beneficia­ ris continuen essent dones (el 55%). Un 35% són majors de 45 anys.

Pili Turon
28/04/2016
Diari de Girona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies