divendres, 19 de febrer de 2016

L'atenció continuada als infarts evita en un any el trasllat de 135 pacients a Barcelona

El Codi infart és el protocol d’actuació urgent que s’activa davant la sospita que un pacient pateixi aquesta cardiopatia i necessiti una angioplàstia- s’ha activat un mínim de 400 vegades el 2015 a les comarques gironines, segons dades provisionals del CatSalut. Aquest any ha estat el primer que la unitat d’hemodinàmica de l’hospital Trueta de Girona ha funcionat les 24 hores del dia. Això ha evitat el trasllat de 135 pacients a hospitals de Barcelona, que són els que han patit l’infart entre les vuit del vespre i les vuit del matí, el tram horari que abans no cobria el Trueta. Aquesta xifra és superior a la prevista inicialment perquè estimaven que durant les nits atendrien uns 90 casos anuals.

El primer any d’ampliació del servei de la Unitat d’Hemodinàmica de l’hospital Trueta, el Codi infart s’ha activat un mínim de 400 vegades a la regió sanitària de Girona, segons dades provisionals del CatSalut. En 135 casos, les activacions s’han fet durant el tram horari nocturn, el que es va ampliar a partir del 16 de gener. Així, el 33,75% de les activacions del darrer any van entre les vuit del vespre i les vuit del matí. El mes amb més activacions va ser el maig, amb 49 casos. El 2014, la Unitat d’Hemodinàmica del Trueta van atendre 286 codis infarts activats durant l’horari diürn, mentre que en 78 ocasions va ser necessari derivar els pacients als hospitals de la Vall d’Hebron o a Germans Trias i Pujol perquè l’activació es va fer de nit. L’objectiu de l’ampliació horària era millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària. Amb les ampliacions horàries s’escurça el temps de resposta, perquè s’atenen els casos en el territori mateix i els trasllats dels pacients són més curts.

Els resultats preliminars també demostren que es triga menys que abans entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria i també hi ha hagut un increment del percentatge de pacients sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que ha estat del 56,9% en els resultats provisionals de 2015. L’ideal en casos d’infart de miocardi és que entre el diagnòstic i l’obertura de l’artèria i el restabliment del flux sanguini (reperfusió) passi un temps inferior o igual als 120 minuts. A la regió sanitària de Girona, el temps transcorregut entre la primera assistència a un pacient amb infart de miocardi i la realització de l’angioplàstia primària ha passat d’una mitjana de 124 minuts a 113 el 2015. Per mantenir els temps de resposta adequats és necessari que davant la sospita de patir un infart es realitzi immediatament una trucada al telèfon d’emergències 112. Aquest activa al Sistema d’Emergències Mèdiques, que es desplaça al lloc i fa la valoració mèdica oportuna i, si s’escau, activa el Codi infart.

Amb l’activació d’aquest protocol es redueixen notablement els temps de resposta, perquè la xarxa sanitària està totalment coordinada en la seva actuació sanitària. La població de referència de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta pel que fa al Codi infart és la població de la Regió Sanitària Girona; amb l’excepció de la zona de l’Alt Maresme que té l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona com a hospital de referència. Nova hemodinàmica A finals de l’any passat, el Trueta va renovar la sala d’hemodinàmica amb la instal·lació d’un aparell d’última generació, que permet millores en relació amb el que hi havia fins aquell moment. La compra del nou aparellatge va suposar una inversió de 741.730 euros. La principal millora del nou equipament és la qualitat de la imatge, que facilita tant els diagnòstics com els tractaments.

L’infart de miocardi agut és una causa important de morbimortalitat. A Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos l’any i es calcula que prop d’un 40% d’aquests infarts (prop d’uns 3.000 a l’any) són casos aguts d’infarts de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i, per tant, és responsable d’una part molt important de la mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la supervivència i minimitzar les seqüeles dels pacients que el pateixen que l’actuació mèdica sigui com més ràpida millor amb l’administració d’un tractament repermeabilitzador del vas obstruït. El Codi infart és un protocol d’actuació urgent que comprèn l’activació organitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials, des del Sistema d’Emergències Mèdiques a tots els centres sanitaris de Catalunya, i que permet l’atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan se sospita que un pacient té un infart i és candidat a reperfusió immediata. En aquests pacients, el tractament idoni segons les guies de pràctica clínica és l’angioplàstia primària.

ACN
17/02/2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies