dissabte, 26 de setembre de 2015

El Suprem rebutja que els afectats per la talidomida siguin indemnitzats

L'Alt Tribunal assegura que el dany ocasionat pel fàrmac ha prescrit
Els espanyols són les úniques víctimes que encara no han estat indemnitzades 
 

No hi ha hagut justícia. Almenys, no la justícia esperada pels afectats per la talidomida, la justícia que hauria condemnat la farmacèutica Grünenthal, que va comercialitzar un fàrmac que els va provocar mal­ formacions a les extremitats igual que a altres afectats de la resta del món (Japó, Austràlia, Canadà, Alemanya, Itàlia...). El Tribunal Suprem va resoldre ahir que les víctimes d'aquella aberració (el fàrmac va ser retirat quan se'n van comprovar els efectes adversos, menys a Espanya, on el govern de Franco va decidir mantenir-lo) no han de ser indemnitzades per la multinacional alemanya perquè el delicte ha prescrit, tal com va esta­blir l'Audiència de Madrid l'any passat.

Així ho han decidit vuit dels nou magistrats de la Sala Civil. El ma­gistrat que ha votat a favor d'in­demnitzar els afectats presentarà un vot particular que es donarà a conèixer ben aviat. Les víctimes van reclamar 204 milions d'euros per les malformacions causades.

És difícil explicar la desesperan­ça dels afectats concentrats a la porta del Suprem. De veritat, no hi ha paraules. "Crèiem que al final hi hauria justícia", explicava un vícti­ma. "Justícia", repetia, per posar fi a un disbarat que els converteix en els únics afectats a qui la farma­cèutica no retrà comptes. El Su­prem deixa la porta oberta, com ja va fer l'Audiència provincial, a fu­tures reclamacions civils i en el cas que apareguin danys no coneguts fins ara o que s'agreugin els actu­als.

Segons la decisió de l'Alt Tribu­nal, no entra a valorar les lesions que aquest fàrmac va provocar als afectats, les seves mans recargola­des, les seves cames curtes o l'ab­sència d'extremitats. El Suprem es limita a confirmar la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, que va desestimar la demanda de responsabilitat civil contra Grünenthal perquè ja havia prescrit. Segons l'Audiència, l'accés a aquest fàrmac, prescrit per a les embarassades que tenien vòmits es va produir a finals dels cinquan­ta i principis dels seixanta del segle passat. Els afectats, per la seva ban­da, recorden que el govern franquista va mantenir el fàrmac mal­grat que el 1961 se'n va ordenar la retirada. "Fins al 1978 es va estar venent. Tenim documents del Mi­nisteri de Sanitat que n'ordenen la retirada el juliol del 1969 i còpies del vademècum espanyol fins al 1976, així com receptes expedides fins al 1978"; explica Rafael Baster­rechea, vicepresident d'Avite, l'associació que va néixer a principis del 2000 per exigir justícia. El re­tard en 1es seves demandes s'expli­ca perquè no hi va haver reconei­xement oficial a les seves lesions fins al 2010.

José Riquelme, president d'Avi­te, no es dóna per vençut i anuncia recurs davant el Constitucional i, si cal, davant el Tribunal d'Estras­burg. Té a 1a mà l'informe de dese­nes de pàgines del fiscal, que consi­dera que no només s'hauria de comptar l'inici de la prescripció des del reial decret del 2010, sinó fins i tot des del 2012, quan la far­macèutica va demanar perdó i va reconèixer la seva culpa, però sen­se indemnitzar ningú per la seva conducta, la qual cosa al Ministeri Públic li sembla "un fet gravíssim per a la consciència de la humani­tat", assenyala. "Aquest gravíssim atemptat contra la salut de la hu­manitat, dret recollit en la majoria de les convencions internacionals, no ha prescrit", exposava el fiscal José María Paz en un escrit en el qual afegia que "el reconeixement de culpa per part de la fabricant alemanya el2012 és un fet decisiu".

"És un cop molt fort. No ente­nem com, amb un informe positiu del fiscal que ens donava suport, han resolt així", assenyalava Ri­quelme. Però aquesta gent està acostumada a lluitar, no han tingut més remei que fer-ho des que van néixer. I continuaran buscant justícia.


Ajuda alemanya a un espanyol
La farmacèutica Grünen­thal va reiterar ahir que les víctimes del medicament que va comercialitzar (i comerci­alitza ara, però per a altres usos) ja disposen de mitjans "satisfactòriament esta­blerts" per beneficiar-se d'ajuts econòmics. Després que es conegués la resolució del Suprem, la multinacional alemanya va difondre un comunicat en el qual declina fer cap tipus de valoració "fins haver rebut la sentèn­cia". No obstant això, i inde­pendentment d'aquesta reso­lució, la companyia reitera que "ja existeixen mitjans satisfactòriament establerts perquè tots els afectats per un producte que contingués talidomida de Grünenthal, o del seu distribuïdor local a Espanya, puguin beneficiar­-se d'ajuts econòmics". "Tots els afectats continuen tenint dret a rebre els mateixos beneficis de la Fundació Contergan que reben tant les víctimes a Alemanya i a Espa­nya que així ho han sol·lici­tat", afegeix la companyia. Avui dia, expliquen des d'Avite, només un espanyol. Per què? Els espanyols han trigat a mobilitzar-se a con­ seqüència de les traves governamentals per exigir els seus drets.

Céleste López
24/09/2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies